RSS

THE PURPLE OF WATER HYACINTH by Son Ta

MÀU TÍM LỤC BÌNH

Vợi buồn
Phơi bóng mùa thu
Con chim vịt đậu
Khéo ru điệu tình…
Xốn xang
Hoa tím lục bình
Trời thu
Lắng đọng soi hình mây bay…

Áo ai
Mùa cũ phơi bày
Lòng hoa thuở ấy
Đẹp ngây ngất tình
Chiều qua
Bến lặng gió thinh…
Lối nào vỗ sóng…
Mơ hình bóng nhau?

Với tay
Nâng điệu… tú cầu
Đàn ai?…
Rơi rụng
Trắng màu nhân gian…

Son Ta

THE PURPLE OF WATER HYACINTH

A bit gloomy
In autumn shade
The waterfowl singing
Gracefully a lullaby…
Swaying
Purple water hyacinth
Autumn sky
Clear like a mirror for floating clouds …

Her blouse
Has shown the last season
Those flowers
Are so beautiful to me
A windless afternoon
The riverside was quiet
Which way the waves crashing
So we could dream of our silhouettes

Reaching out
For a hydrangea
Whose music notes
Falling
To empty our souls …

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on THE PURPLE OF WATER HYACINTH by Son Ta

Posted by on 12.08.2022 in Son Ta

 

MEMORY by Phan Xuan Thien

KÝ ỨC

Này em xin nhớ
Ký ức không già
Nên em mãi mãi
Của ngày hôm qua

Bữa kia xuống phố
Thấy trống bên ta
Chổ ngồi quá khứ
Một khoảng bao la

Trong thơ ngày ấy
Em ngồi hồn nhiên
Lâu lâu ta ghé
Nhấm nháp ưu phiền

Vậy mà cảm nhận
Hạnh phúc vô biên
Hãy yên em nhé
Trong miền xa xôi

Những khi buồn nhớ
Ghé lại ta ngồi
Miên thu còn đọng
Khoảng mát hương đời

Trong ta còn vọng
Tiếng cười không thôi

PHAN XUÂN THIỆN

MEMORY

My dear please remember
Memory doesn’t get old
So you are forever
Lady of the past

I went downtown
Spot an empty seat
A place from previous
The emptiness of life

In my poetry that day
You sat innocently
Wait for me to stop by
Sipping some sorrow

For that I feel
Endless happiness
Let’s love my dear
In the distant realm

Whenever gloomy
Let’s stop at that place
Autumn has lots to say
The freshness and energy

In me, remains an echo
Your laughter pure clear

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on MEMORY by Phan Xuan Thien

Posted by on 10.08.2022 in Phan Xuân Thiện

 

THE AUTUMN WINDOW by Vu Tien

Ô CỬA MÙA THU

Chớm thu rồi! Xao xác gió nhớ ai?
Chút heo may về bên ô cửa nhỏ
Chiều dần xuống, mưa phùn giăng giăng ngõ
Bản nhạc không lời thấm đẫm không gian

Trời điểm thu man mác sắc lá vàng
Màu thời gian từ mùa xưa, xa mãi
Như người đi chẳng bao giờ trở lại
Chỉ tội lòng chưa nhạt hết vấn vương

Phố đâu còn nhớ đôi mắt người thương
Đôi lần đã nhẹ nhàng thay áo mới
Ô cửa sổ vẫn xa trông vời vợi
Mà cũ càng… từ thu ấy lướt qua.

Vũ Tiến

THE AUTUMN WINDOW

Early autumn, the breeze longing for her
Wafting its breath through the window
At nightfall, it starts to drizzle
A piece of instrumental music swaying in the air

The sky is filled with yellow autumn leaves
Time colour from the past drifts further away
As you left and never returned any day
Only me here, emotions dangling poor heart

The town might forget a beloved from afar
For a few times it has changed its coat
Through a distance, lonely the window
Getting so old from the last autumn you went

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on THE AUTUMN WINDOW by Vu Tien

Posted by on 10.08.2022 in Vũ tiến

 

NOTHINGNESS OF A DREAM by Le Huu Minh Toan

TRẮNG
MỘNG

Ta chở bóng ta
Lưng đời kẽo kẹt
Nặng gánh chiều tà
Ngày qua chưa hết

Nuôi lửa tịch mịch
Trong tim mạch ngầm
Đâu trời phiêu hốt
Mở hồn thênh thang

Lần trang kinh điển
Chất đầy ăn năn
Trải lòng chiêm nghiệm
Nguôi ngoai vết hằn

Quá giang khốn khó
Vượt cạn ưu phiền
Mượn lời kinh khổ
Gánh sầu nhẹ nghiêng

Chìm cõi tịnh yên
Đêm dày phận mỏng
Hun hút bóng mình
Hư không trắng mộng

Mộng không- mộng không
Tan chảy giữa dòng
Trong vườn khổ lụy
Hương trầm trổ bông..!

@ LÊ HỮU MINH TOÁN

NOTHINGNESS
OF A DREAM

I carry my shadow
On the back of life
Heavy afternoon light
The day has not yet passed

I nurture dim fire
On the stream in my heart
Where the horizon starts
To open my soul

Turn the page of scripture
Filled with some repentance
Unlock the past contemplation
Healing the deep pain

Take a lift with adversity
Overcome any worries
Borrow words of suffering
Tipping sadness to the side

Sunk in peacefulness
The night thick, my fate thin
Drawing my shadow sin
Towards the eternity

With the nothingness of a dream
I’m melting into a stream
Step in the garden of misery
Agarwood blooms aromatically

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on NOTHINGNESS OF A DREAM by Le Huu Minh Toan

Posted by on 10.08.2022 in Lê Hữu Minh Toán

 

HUE AND I by Tran Thao Vy

Em Và Huế

Em thấy gì trong hương thu ngào ngạt
Ta thấy mình đêm muôn sắc hoa bay
Nâng chén rượu nồng chẳng chuốc mà say
Hạ tang bồng, Thu tình thay xiếm áo
Rộn đất trời phối ngẫu đêm nguyên trinh
Ta một đời thăng trầm muôn thác đổ
Có phải em ? Thu giã nhụy sen tàn
Lời Non Nước bây chừ như gió thoảng
Huế và em dùng dằng ai nỡ vội
Thiên Mụ buồn ngấn lệ tím Thu phai

Tran Thao Vy

Hue and I

What do you see in the sweet scent of autumn
I see myself and colourful night petals dancing
Hold the glass up high, drunk without drinking
Summer given its place to autumn with a new coat
Heaven and earth dating, a virgin night
I have been through ups and downs in life
Is it you, autumn crushing faded lotus pistil
Words for country are now like a breeze
Hue and I with a bonding, no need to hurry
Thien Mu pagoda in tears, dim autumn in purple

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on HUE AND I by Tran Thao Vy

Posted by on 10.08.2022 in Trần Thảo Vy

 

YOUR PORTRAIT OF THE PAST by Phan Tan Anh

d á n g x ư a

lâu rồi em mới ghé trang…
câu thơ mỏi mắt muộn màng ngắm em!
hoa xoan xác trắng hiên thềm…
bâng khuâng nỗi nhớ ngọt mềm dáng xưa!

áo dài dáng ngọc, nắng thưa
nghiêng che đến lớp gió lùa tóc mây
gót sen thả, cánh vạc gầy
mắt nai xanh thẳm – hồ đầy, suối mơ .

xa con phố, dạ thẫn thờ
bến quê, con sóng vỗ bờ … nên duyên !
em như mây nước thuyền quyên
anh thân lữ thứ … lạc miền … xa trông !!!

P h a n t a n a n h

YOUR PORTRAIT OF THE PAST

It has been a long time since you appeared
The verse showing off its lines to be cheered
Persian lilac flowers are so white by the porch
Thinking of your sweet portrait of the past

Elegant ao dai glowing in the sun
Graceful hair blown on the way to class
Your rosy heels, the classy way you walked past
Deep pretty blue eyes, dreamy streams and lakes

Away from familiar town, deep in emotion
Country riversides with waves crashing
You are like a boat floating a cloud drifting
I’m a lone traveller lost in a distant land

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on YOUR PORTRAIT OF THE PAST by Phan Tan Anh

Posted by on 09.08.2022 in Phan Tấn Anh

 

BIRTHDAY by Nguyen Dang Trinh

mười hai tháng và bốn mùa đủ cả
nhè mùa thu và tháng tám ra đời
lại chọn ngựa trong mươi hai con giáp
chả trách quanh năm góc biển chân trời!…

nhàn nhã nhọc nhằn trời cao đã định
thì sá chi nghèo khó với sang hèn
và tội gì không dọc ngang cho đã
xong trăm năm ai còn nhớ tuổi tên?!…

dăm cuộc tình khắp biển rừng phiêu trú
vui tấc gang buồn thao thiết thiết thao
đêm rã vó rượu vùi hiên quán bụi
thơ giang hồ kể lể với trăng sao!…

Nguyen Dang Trinh

all twelve months and four seasons in a year
i’m chosen to be born in august
year of the horse among the twelve
no wonder wandering all over by myself

comfort or hardship, fate has been decided
it doesn’t matter if rich or poor
for me, without going here and there
years later, none would know you had been there

leaving passion across the sea of adventure
short leisure then deep in emotion
at night time resting at an inn by roadside
writing poetry of a gypsy for moon and star light

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on BIRTHDAY by Nguyen Dang Trinh

Posted by on 09.08.2022 in Nguyễn Đăng Trình

 

A DAY HAS PASSED by Trần Lan

NGÀY QUA

Ngày đi qua những cánh đồng
Quặn đau mẹ đất mênh mông mùa vàng

Ngày đi qua mái chùa làng
Rêu phong bỏ lại buồn mang về trời

Cổng làng ngày lững lờ trôi
Sang hèn vinh nhục lẽ đời đi qua

Ngày đi qua cuộc đời bà
Bồng bềnh mây gió giao hòa cõi tiên

Ngày đi gieo nắng ngoài hiên
Hoa tươi trái ngọt bình yên dâng đời

Ngày đi qua tuổi mẹ ơi
Trắng lưng áo bạc tay chai nốt sần

Ngày đi chiều xuống ngang sân
Hoàng hôn mẹ cõng tảo tần lên lưng

Ngày đi chầm chậm xin đừng
Đừng làm lỗi nhịp trong từng bước đi

Nghe cay khoé mắt
Uớc gì
Níu ngày cho mẹ trở về tuổi thơ .

TRẦN LAN

A DAY HAS PASSED

A day passing through the fields
Motherland suffering, yellow season immense

A day passing the village temple roof
Moss covering for sadness to drift up high

A day passing the village gate
Seeing its people in all walks of life

A day passing my grandma’s time
Floating clouds dancing with fairy realm

A day passing, sunlight on the porch
Fresh fruits and flowers, peace for us

A day passing my mother’s age
Faded shirt and hands’ calluses

A day passing, afternoon in the yard
Mother carrying the hardship of nightfall

A day passing, please please slow down
Don’t make the steps skip a rhythm
A day passing my eyes watering
I truly wish that
My mother childhood once comes back

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on A DAY HAS PASSED by Trần Lan

Posted by on 06.08.2022 in Trần Lan

 

THINKING OF MY MOTHER ON VU LAN by Trần Lan

VU LAN NHỚ MẸ

Ta ngồi đong đếm được thua
Bỗng thương mẹ. Đã đến mùa vu Lan

Thoảng trong ngan ngát trầm nhang
Lẫn mờ sương khói hoá vàng tro bay

Rong chơi trong bấy nhiêu ngày
Lăn lóc bia rượu tỉnh say quê người

Biết đâu ở dưới gầm trời
Mẹ già ngồi đợi đầy vơi đêm trường

Run run tay thắp nén hương
Quắt quay trong nỗi vô thường thêm đau

Từ nay xuống bến lên cầu
Còn ai đợi đến bạc đầu yêu thương

Đêm dài cạn mấy tuần hương
Nỗi lòng thương mẹ càng thương càng dày

Còn đâu bóng dáng hao gầy
Cho con hơi ấm những ngày bôn ba.

Trần Lan

THINKING OF MY MOTHER ON VU LAN

I sit down to count gains and losses
All of a sudden, my mother is thought

In the fragrance of incense in the air
Mixed with mist of memory everywhere

I have been wandering all about
Involving a lot in ups and downs

Who knows somewhere in the universe
Waiting for me all night would be my mother

I’m trembling to light up the incense
Thinking of her my painful soul is immense

Noone would wait for me at river and bridge
Since she has gone to the other side of the ridge

So many long nights with incense burning
The love for me to her seems to be piling

Her slender trait has forever been gone
On the hardship of life, I could not be warm

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on THINKING OF MY MOTHER ON VU LAN by Trần Lan

Posted by on 06.08.2022 in Trần Lan

 

ONCE UPON A TIME by Lê Gia Hoài

NGÀY XƯA

Ngày xưa em hờn dỗi
Gió trở mùa sang đông
Áo tôi lem bùn đất
Rét mướt giăng đầy đồng

Ngày xưa em ngồi khóc
Trời bỗng dưng mưa ngâu
Tóc tôi hoe hoe cháy
Chớp rạch ngang trên đầu.

Giờ làm dâu xứ lạ
Ai hờn dỗi thay em
Để trò chơi ngày cũ
Chẳng còn ai bắt đền

Giờ tình đầu tan úa
Nước mắt xưa để dành
Em có còn ngồi khóc
Đếm giọt buồn thay anh!

Lê Gia Hoài

ONCE UPON A TIME

Once you were a bit gloomy
The wind changing for winter
My shirt was covered in mud
It’s freezing all over the field

Once you were crying
It started to rain
My hair fair from sunburnt
Lightning across from above

You are now a married woman
Away from a long distance
Our fun memory has gone
I couldn’t be there to comfort

Our first love fading away
Tears of the past we save
Do you cry sometimes?
Counting sad drops in a rhyme!

#englishversionbyvothinhumai

 
Comments Off on ONCE UPON A TIME by Lê Gia Hoài

Posted by on 06.08.2022 in Lê Gia Hoài