A FEELING OF REFLECTIVE by Tôn Nữ Thu Dung

CÓ MỘT ĐIỀU RẤT LẠ 1.Khung cửa nhỏ- mở ra-ngày nắng hạ.Ngày thương yêu, thuở ấy,nắng Sài Gòn.Những hàng cây ven đường lay bóng lá.Chỉ dám nhìn- guốc mộc- gót chân son. Em dễ ghét từ khi còn đi học.Tóc ngang vai cứ buộc túm đuôi gà.Ai đã viết về mùi hương tóc rối.Tôi vô … Continue reading A FEELING OF REFLECTIVE by Tôn Nữ Thu Dung